Zobacz nasze projekty
img
img
img

KONFERENCJA: Gentiluomo Padovano. Związki polskich elit z kulturą Republiki Weneckiej i Uniwersytetem Padewskim, Padwa 28-29 kwietnia 2022

WYSTAWA: Studenti lontani dalla Patria - vicino alle idee

img

 

Konferencje  |  2020

Archiwalne Źródła Tożsamości

Projekt pod nazwą Archiwalne Źródła Tożsamości dotyczy współpracy Archiwów Państwowych z ośrodkami nauki i kultury poza granicami kraju. Znak graficzny projektu to jednocześnie znak serii wydawniczej, która funkcjonuje w ramach Archiwów Państwowych. Studia w niej wydawane upowszechniają wiedzę o źródłach oraz ich znaczeniu w procesie kształtowania i umacnianiu tożsamości narodowej, wpisując się jednocześnie w obszar badań związanych z polityką historyczną. Tematyka podejmowana w prezentowanej serii nie zawężała się jedynie do materiałów archiwalnych, ale wychodzi poza najlepiej rozpoznawalny i czytelny dla archiwistów świat odniesień, prezentując np. różnego typu polonika rozproszone po całym świecie. Przede wszystkim jednak poszczególne tomy prezentują jasno sprecyzowany temat badawczy, co pozwoli wpisać się nie tylko w przestrzeń publikacji prezentujących źródła do badań, ale także uczestniczyć w dyskursie naukowym na poziomie akademickim.

img

Znak graficzny

Symbolika kojarzonego z projektem znaku graficznego, autorstwa Mirosława Słomskiego, akcentuje znaczenie źródeł rozproszonych poza granicami kraju, ale istotnych dla funkcjonowania i kształtowania tożsamości narodu, którego miejsce w Europie wyznaczają kolejne w historii granice, wykorzystane tu, w obecnym zarysie, dla oddania symboliki serca.