Gentiluomo Padovano.
Legami delle élite polacche con la cultura della Repubblica di Venezia e con lo Studio patavino.

Gentiluomo Padovano.
Związki polskich elit z kulturą Republiki Weneckiej i Uniwersytetem Padewskim

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA

 

img
W dniach od 28 do 29 kwietnia odbędzie się Padwie konferencja naukowa współorganizowana przez Uniwersytet Opolski oraz Archiwa Państwowe. Spotkanie naukowe pod nazwą: Gentiluomo padovano. Legami delle élite polacche con la Repubblica di Venezia e con lo Studio patavino wpisuje się w prace ninisterialnego Zespołu do spraw inicjatyw podejmowanych z okazji jubileuszu. 800-lecia Uniwersytetu w Padwie, któremu przewodniczy prof. Mirosław Lenart, kierownik Katedry Badań nad Europejskim Dziedzictwem Kulturowym Uniwersytetu Opolskiego oraz Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu. Zachęcamy do udziału w konferencji za pomocą platformy Zoom (informacje w materiałach konferencyjnych). Konferencji towarzyszy wystawa przygotowana przez opolskich archiwistów, reprezentujących sieć Archiwów Państwowych.

Link do transmisji na żywo (zoom):
https://unipd.zoom.us/j/82423943054#success

Studenti lontani dalla Patria - vicino alle idee
WYSTAWA

img

Zobacz wystawę w Twojej wersji językowej

Guarda la mostra nella tua versione linguistica

See the exhibition in your language version