Ocalona Pamięć Wspólnoty


Ocalona Pamięć Wspólnoty to kontynuacja międzynarodowego programu pod nazwą Reconstitution of the Memory of Poland, którego głównym celem było gromadzenie informacji o źródłach do historii Polski, przechowywanych w archiwach zagranicznych. Kojarzony z nowym projektem znak graficzny autorstwa Mirosława Słomskiego nawiązuje do poprzedniego, pozwalając tym samym na łatwiejszą identyfikację założeń służących do opracowania kolejnych baz danych.  Kontynuacja działań w przestrzeni dokumentacji źródłowej dokonuje się w formule dającej możliwość prowadzenia prac na bazie pozytywnego przekazu, mającego w swoim założeniu zachęcić partnerów z innych państw do większego zaangażowania w poszczególne projekty badawcze i dokumentacyjne. Głównym punktem odniesienia dla projektu jest idea wspólnoty jako podstawowego aspektu myśli założycielskiej Unii Europejskiej oraz aspiracji organizacyjnych i etycznych związanych z jej rozwojem. Pozyskane materiały archiwalne oraz informacje na ich temat porządkowane są w podzbiorach, odpowiadających historycznym aspektom obecności Polaków na świecie: 

  • granice Polski
  • szlaki edukacyjne
  • szlaki edukacyjne
  • szlaki bojowe
  • emigracje polityczne
  • emigracje zarobkowe
  • drogi pielgrzymkowe 
img


Przeglądaj dokumenty: