Polonika w bazylice św. Antoniego w Padwie


img
img

Dokumentacja archiwalna dotycząca obecności i działalności Polaków na terenie Padwy w zasobach Archiwum Veneranda Arca w Padwie (XV-XX wiek)


Projekt realizowany w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Finansowanie zadania zostało decyzją nr 0067/NPRH3/H11/82/2014 alokowane na Uniwersytecie Opolskim

Mapa poloników padewskich


img

Natio Polona


img

Achilles Ratti


img

Inne projekty archiwalne

Pieczęcie gminne na Śląsku


img