Polonika w Padwie

Na XVIII w. mapie Padwy zaznaczono cyframi lokalizacje poloników.
Wybierz obiekt na planie lub na liście poniżej by przejść do opisu.
Kliknij na przycisk po prawej by wyświetlić współczesny plan miasta.
Map 1

Lista poloników