img

Achilles Ratti na Górnym Śląsku                                                              PODRÓŻ 3

Po powrocie z Warmii i Mazur, gdzie również pełnił funkcję Komisarza, Achilles Ratti przyjechał do Opola 6 lipca 1920 r. W trakcie tego pobytu odwiedzać miał mniejsze miejscowości na Śląsku. Być może poza Opolem przebywał po raz kolejny w Bytomiu i Piekarach

img
img