Zespół:

img

Sławomir Marchel

Archiwista, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (2003). W okresie od 2004 do 2010 pracował w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. W Archiwum Państwowym w Opolu zatrudniony od 2010 r., jako archiwista, a w latach 2012-2015 roku Kierownik Oddziału II Materiałów archiwalnych powstałych po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. Od 1 marca 2015 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora, kierując jednocześnie pracami Oddziału Informatyzacji i Zabezpieczenia Zasobu (OIiZZ). Zainteresowania badawcze koncentruje na historii idei i myśli politycznej XVII-XX w., metodologii historii oraz zastosowaniu technologii cyfrowych w archiwistyce.