Kontakt:

Dane teleadresowe dla projektu:
ul. Zamkowa 2
45-016 Opole (skr. pocztowa 356)
tel. 77 454 55 36

Dane kierownika projektu:
prof. dr hab. Mirosław Lenart
lenart@uni.opole.pl