Kierownik projektu

img

Prof. dr hab.

Mirosław Lenart

Absolwent opolskiej polonistyki oraz teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (po studiach doktoranckich otrzymał licencjat kanoniczny rzymski). Od 1994 roku zatrudniony na Uniwersytecie Opolskim, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Badań nad Dziejami Kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz kierownika Pracowni Literatury Epok Dawnych w Instytucie Nauk o Literaturze. Od 2001 związał się z uniwersytetem w Padwie oraz innymi ośrodkami akademickimi we Włoszech, gdzie prowadził wykłady z literatury, historii kultury polskiej i języka. W latach 2006-2010 wykładał na stanowisku profesora kontraktowego historię kultury polskiej na Uniwersytecie Padewskim. Był pomysłodawcą powstania stowarzyszenia naukowego Accademia dei Rampanti, opartego na wzorcach akademii renesansowych, które kontynuuje tradycję podobnej organizacji, założonej w pierwszej połowie XVI wieku przez studentów polskich w Padwie. W stowarzyszeniu tym, działającym na terenie obecnej Prowincji Weneckiej, pełni funkcję rektora odpowiedzialnego za badania naukowe. Od roku 2012 dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu. W roku 2018 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Zarządzeniem z dnia 23 kwietnia 2018 roku został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do pełnienia funkcji przewodniczącego Zespołu do spraw inicjatyw podejmowanych z okazji jubileuszu 800-lecia Uniwersytetu w Padwie. Stale współpracuje z Papieskim Komitetem nauk Historycznych w Watykanie (Pontificio Comitato di Scienze Storiche).

Powiązane strony:

http://opole.ap.gov.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mirosław_Lenart
https://scholar.google.com/citations?user=Hi3vS-8AAAAJ&hl=pl