img

Achilles Ratti na Górnym Śląsku                                                            PODRÓŻ 2

Kolejny raz do Opola przybył abp Achilles Ratti zaopatrzony już w oficjalną nominację papieską 7 czerwca 1920 r. Tym razem zamieszkał na plebani  opolskiej parafii pw. Świętego Krzyża, w której proboszczem był ks. Józef Kubis, zwolennik pozostania Śląska w granicach Niemiec. Być może Ratti chciał w ten sposób pokazać, że celem pełnionej przez niego funkcji było dbanie o sprawy Kościoła, których nie należy rozpatrywać w kontekście interesów narodowych. W dniu 10 czerwca w siedzibie Prezydentury Rejencji Opolskiej abp Ratti złożył na ręce generała Le Ronda nominację papieską. Po wypełnieniu urzędowego obowiązku, 13 czerwca, nastąpiło oficjalne powitanie Wysokiego Komisarza Achillesa Rattiego w kolegiacie Świętego Krzyża. Następnego dnia Ratti odwiedził klasztor franciszkanów na Górze Świętej Anny. W dniu 17 czerwca Ratti ponownie spotkał się z kard. Bertramem we Wrocławiu, a następnie, 19 czerwca, samochodem użyczonym przez gen. De Marinisa udał się do Bytomia. Po drodze odwiedził kopalnię „Gräfin Johanna Grube” w Bobrku, sanktuarium w Piekarach Śląskich oraz parafię Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu. W ostatnim dniu swego pobytu udał się do garnizonu żołnierzy włoskich stacjonujących w Koźlu. Spotkał się z chorymi w szpitalu polowym, koszarach oraz Domu św. Karola Boromeusza.

img
img