img

Achilles Ratti na Górnym Śląsku                                                             PODRÓŻ 1

Achilles Ratti przybył do Opola, w którym umiejscowiono siedzibę dowództwa Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej, zaraz po otrzymaniu nominacji. Udając się na Śląsk nie posiadał jeszcze oficjalnych dokumentów z Watykanu, potwierdzających nadanie mu funkcji Komisarza. Podróżował koleją, przez Kraków, Sosnowiec i Katowice. W ostatnim z wymienionych miast spotkał się z ks. Teodorem Kubiną, który towarzyszył mu w drodze do Opola. W stolicy Rejencji Opolskiej Ratii zamieszkał w hotelu „Forma” (nieistniejący budynek przy ul. Krakowskiej, obecnie – plac przed Filharmonią). Celem pobytu w Opolu było zapoznanie się z reprezentantami Komisji, na czele z generałem Henri Le Rondem i jego zastępcą generałem Alberto De Marinisem. Między Rattim a dowódcą włoskim szybko nawiązała się nić sympatii, czego ślady odnajdujemy w korespondencji z tego okresu. Z Opola, 8 kwietnia, arcybiskup Ratti udał się do Wrocławia na spotkanie z kardynałem Adolfem Bertramem. Po zakończeniu tej wizyty nuncjusz wyruszył do Rzymu odebrać nominację i zdać relację z pobytu oraz ustalić szczegóły swojej misji.

img
img